Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019


29. mája 2019

Žilina

Prednášajúci

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Martin Gondár
CEO, R&D poradca pre daňový super odpočet
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
www.superodpocet.sk
www.smartech.sk

Charakteristika seminára

Na seminári sa dozviete best-practise postupy pri uplatňovaní a obhajobe superodpočtu nákladov na výskum a vývoja. Lektor čerpá z najaktuálnejších pokynov a vyjadrení MFSR a FSSR, ako aj z vyše 100 daňových kontrol na superodpočet z ČR. Odborný seminár je vedený interaktívne, v jeho priebehu máte možnosť pýtať sa a diskutovať. Čas po prednáške môžete využiť na individuálne konzultácie s lektorom.

Obsah seminára

 • Aké sú podmienky pre uplatnenie super odpočtu nákladov na výskum a vývoj?
 • Ktoré podniky majú nárok na túto daňovú podporu výskumu a vývoja?
 • Ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové? (definície a typy výskumu a vývoja)
 • Ako evidovať projektovú dokumentáciu výskumu a vývoja?
 • Ako evidovať a účtovať náklady na výskum a vývoj?
 • Ako uplatniť aj zákazkový vývoj do superodpočtu?
 • Koľko je možné získať uplatnením superodpočtu v roku 2019?
 • Ako počítať superodpočet z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj v roku 2019?
 • Ako uplatniť náklady na softvérové licencie do superodpočtu?
 • Čo prináša aktualizovaný metodický pokyn FRSR od 10.10.2018?
 • Ako usmerňujú stanoviská MFSR a FRSR rôzne prípadové situácie?
 • Na čo sa pripraviť na daňovú kontrolu superodpočtu?
 • Koľko peňazí získali slovenské firmy v jednotlivých krajoch a sektoroch v roku 2017?
 • V akom stave sa nachádza tento nástroj podpory výskumu a vývoja a aký je predpoklad do budúcich rokov?

Cieľová skupina a odvetvia

 • Výkonný riaditelia, R&D manažéri, finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci, vedúci kontrolingu, daňoví poradcovia, audítori.
 • Kovovýroba a hutníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, plastikársky priemysel, priemyselná automatizácia a robotika, elektrotechnika, informačné technológie, telekomunikácie, projektovanie a inžiniering, stavebníctvo, chémia a biochémia, potravinárstvo, drevo a papier, vývoj a testovanie, financie a bankovníctvo.

Harmonogram

09:30 – registrácia

10:00 – seminár – 1. časť

11:20 – prestávka

11:30 – seminár – 2. časť

12:30 – ukončenie

Poplatok

Člen SOPK: 42,- € s DPH (35,- € bez DPH)

Nečlen SOPK: 84,- € s DPH (70,- € bez DPH)

Miesto konania

Žilinská regionálna komora SOPK,
Hálkova 31, Žilina, zasadacia miestnosť

Prihlášky do

28. 5. 2019, 12:00 hod.

(Po registrácií bude vystavená zálohová faktúra ako podklad k vykonaniu úhrady účastníckeho poplatku.)

Organizátori

SOPK Žilina – logo
SmarTech Solutions SK – logo

Garant

Róbert Vydra
Hálkova 31, 010 01 Žilina

T: +041-7235 102, +421 949 727 801
F: 041-7235 653
zahrza@za.scci.sk
www.za.sopk.sk

Prihlásiť sa na seminár


Vložením emailu/telefónneho čísla/mena, nám udeľujte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom kontaktovania či máte nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.

Do začiatku seminára zostáva: