Ako uplatniť nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja v roku 2017


26. október 2017

Banská Bystrica

Prednášajúci

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Martin Gondár
R&D poradca pre daňový super odpočet
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
www.superodpocet.sk
www.smartech.sk

Charakteristika seminára

Na seminári sa dozviete, či máte nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja, koľko by ste mohli získať financií a čo pre to treba urobiť. Odborný seminár je vedený interaktívne, to znamená, že sa môžete pýtať a diskutovať už počas prednášky. Po prednáške máte možnosť individuálnych konzultácií s lektorom.

Program

 • Aké sú podmienky pre uplatnenie daňovej podpory výskumu a vývoja?
 • Ktoré podniky majú nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja?
 • Koľko je možné získať z daňovej podpory v roku 2017?
 • O koľko sa zvýši super odpočet od roku 2018?
 • Ako spočítať spôsobilé náklady do dodatočného odpočtu?
 • Ktoré projekty sú spôsobilé do dodatočného odpočtu?
 • Ako evidovať projektovú dokumentáciu výskumu a vývoja?
 • Na čo sa pripraviť v prípade daňovej kontroly?
 • Ako je definovaný výskum a vývoj?
 • Koľko podpory získali slovenské firmy v roku 2016?
 • Aké zmeny sú naplánované v novelizovanej legislatívnej úprave?

Seminár je určený najmä pre

 • Ekonómov, R&D manažérov a výkonných riaditeľov podnikov, ktoré robia výskum, vývoj a inovácie vo všetkých priemyselných odvetviach
 • Audítorov a daňových poradcov

Harmonogram

09:30 – registrácia

10:00 – seminár – 1. časť

11:20 – prestávka

11:30 – seminár – 2. časť

12:30 – ukončenie

Poplatok

Člen SOPK: 29  EUR  bez DPH /osoba

Nečlen SOPK: 58  EUR  bez DPH / osoba

Miesto konania

Banskobystrická regionálna komora SOPK,
Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť

Prihlášky do

24. 10. 2017, 12.00 hod.

(Po registrácií bude vystavená zálohová faktúra ako podklad k vykonaniu úhrady účastníckeho poplatku.)

Organizátori

SOPK Banská Bystrica – logo
SmarTech Solutions SK – logo

Garant

Ing. Mária Dvořáčková
BBRK SOPK
Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica

T: 048 4125 635
F: 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk
www.bb.sopk.sk

Do začiatku seminára zostáva: