ONLINE WEBINÁR: Ako získať financie zo superodpočtu a plánu obnovy na výskum, vývoj a priemysel 4.0?


7. 11. 2022

ONLINE

Prednášajúci

Martin Gondár
partner SmarTech Solutions

Odrej Tupý
tax specialist VGD Slovakia

Branislav Kováč
partner VGD Slovakia

Adriana Havettová
project manager VGD Slovakia

Program

1. Superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

 • Aké sú novinky a pravidlá uplatňovania superodpočtu v roku 2022?
 • Čo je to nehmotný výsledok výskumu a vývoja?
 • Aký je osvedčený postup pri výpočte osobných nákladov do superodpočtu?
 • Koľko ušetrili podniky vďaka superodpočtu v roku 2021?

2. Superodpočet výdavkov (nákladov) na investície do priemyslu 4.0

 • Kto a kedy môže využiť superodpočet na investície?
 • Ako sa počíta výška superodpočtu na investície?
 • Pri akých investíciach je možné superodpočet uplatniť?
 • Aké sú ďalšie podmienky využitia superodpočtu na investície?

3. Patent box

 • Kto môže využiť patent box?
 • Oslobodenie príjmov z predaja licencií
 • Oslobodenie príjmov z predaja výrobkov, na výrobu ktorých sa použili patenty alebo úžitkové vzory
 • Problematické oblasti pri patent boxe

4. Dotácie a plán obnovy

 • Kompletný plán obnovy a jeho jednotlivé komponenty
 • Plán obnovy – čo to je, ako sa posudzuje, časový plán, priority a systém platieb
 • Systém implementácie
 • Aktuálne zverejnené výzvy z plánu obnovy a z EŠIF

Harmonogram

10:00 – 10:30

Superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

10:30 – 10:45

Superodpočet výdavkov (nákladov) na investície

10:45 – 11:00

Patent box

11:00 – 11:30

Dotácie a plán obnovy

Poplatok

bez poplatku

Pre koho je webinár určený?

 • Majitelia firiem v oblasti strojárskeho a spracovateľského priemyslu, IT technológií a start-upov
 • Generálni riaditelia
 • Finanční riaditelia, vedúci daní a účtovníctva
 • Technickí riaditelia, R&D manažéri
 • Projektoví manažéri výskumných, vývojových a inovačných projektov

Miesto konania

Online

Registrácia

Pošlite e-mail na adresu silvia.hrckova@vgd.eu najneskôr do 4.11.2022. Informácie ohľadom pripojenia budú zaslané zaregistrovaným účastníkom. Pre viac informácií píšte na uvedený email alebo volajte na +421 2 5920 1135.

Organizátori

VGD SLOVAKIA – logo
SmarTech Solutions SK – logo