Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní


8.11.2023

Bratislava / ONLINE

Prednášajúci

Ing. Peter Horniaček
Ministerstvo financií SR
oddelenie dane z príjmov

Ing. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
CEO, R&D poradca pre daňový superodpočet

Program

1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme

 • definícia výskumu a vývoja, Frascati Manuál, nutnosť podpory výskumu a vývoja
 • výskum a vývoj podľa účtovných predpisov
 • ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové

2. Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja – odpočet nákladov na výskum a vývoj

 • základné parametre odpočtu za rok 2023, legislatívny stav pre rok 2024
 • prínos odpočtu pre podnikové financie
 • kto má nárok na odpočet a podmienky pre uplatnenie odpočtu
 • uplatňovanie jednotlivých ustanovení § 30c ZDP
 • evidencia nákladov na výskum a vývoj na účely odpočtu
 • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčania pri spracovaní, evidencia projektovej dokumentácie výskumu a vývoja
 • uplatnenie odpočtu v daňovom priznaní za rok 2023, výpočet odpočtu z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj

3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj

 • účtovanie nákladov na výskum a vývoj
 • podmienky aktivácie výsledkov výskumu a vývoja do majetku
 • odpisovanie aktivovaného vývoja vo väzbe na odpočet

4. Metodický pokyn FR SR k odpočtu nákladov na výskum a vývoj

5. Formy výkonu výskumno-vývojových činností vo firme

 • vlastná činnosť pre potreby firmy
 • nákup od riešiteľa
 • kombinácia vlastnej činnosti a nákup nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
 • vnútroskupinový predaj služby výskumu a vývoja
 • predaj služieb súvisiacich s výskumom a vývojom
 • spoločná účasť na riešení a dohoda o príspevkoch na náklady
 • predaj nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
 • odpočet u právneho nástupcu pri zrušení bez likvidácie
 • nepeňažný vklad nehmotného výsledku výskumu a vývoja
 • výhradná licencia

6. Skúsenosti z daňových kontrol

 • najčastejšie chyby pri obhajobe

7. Daňová podpora kapitálu pre start-upy (ESOP zamestnanecké akcie, obchodné podiely nadobúdané zamestnancami a kontraktormi) po novele ZDP

8. Osobitná daňová podpora produktívnych investícií do tzv. Priemyslu 4.0 prostredníctvom odpočtu od základu dane v stanovenej výške z ročného odpisu – parametre nástroja a možnosti uplatnenia

9. Riešená metodika finančnej správy a MF SR

10. Záver – štatistika uplatňovania superodpočtu na výskum a vývoj 2015-2022

Harmonogram

8:00 – 9:00

registrácia

9:00 – 10:30

prednáška

10:30 – 10:45

prestávka

10:45 – 11:45

prednáška

11:45 – 12:45

obed

12:45 – 14:15

prednáška

14:15 – 14:30

prestávka

14:30 – 15:30

prednáška

Poplatok s DPH

102,00 € prezenčná účasť / 84,00 € online

Poplatok bez DPH

85,00 € prezenčná účasť / 70,00 € online

Poplatok zahŕňa

Vstup na seminár/online webinár pre 1 osobu, študijné materiály, videozáznam zo semináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer. 

Pri prezenčnej účasti naviac obed a občerstvenie.

Miesto konania

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova.

Poznámka

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Organizátori

Sféra, a.s. – logo
SmarTech Solutions SK – logo

Do začiatku seminára zostáva: