Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2022 a zmeny platné od 1.1.2023


14. 2. 2023

ONLINE

Prednášajúci

Ing. Peter Horniaček
Ministerstvo financií SR
oddelenie dane z príjmov

Ing. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
CEO, R&D poradca pre daňový superodpočet

Program

1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme

 • definícia výskumu a vývoja, Frascati Manuál, nutnosť podpory výskumu a vývoja
 • výskum a vývoj podľa účtovných predpisov
 • ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové

2. Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja – odpočet nákladov na výskum a vývoj

 • základné parametre odpočtu za rok 2022, legislatívny stav pre rok 2023
 • prínos odpočtu pre podnikové financie
 • kto má nárok na odpočet a podmienky pre uplatnenie odpočtu
 • uplatňovanie jednotlivých ustanovení § 30c ZDP
 • evidencia nákladov na výskum a vývoj na účely odpočtu
 • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčania pri spracovaní, evidencia projektovej dokumentácie výskumu a vývoja
 • uplatnenie odpočtu v daňovom priznaní za rok 2022, výpočet odpočtu z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj

3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj

 • účtovanie nákladov na výskum a vývoj
 • podmienky aktivácie výsledkov výskumu a vývoja do majetku
 • odpisovanie aktivovaného vývoja vo väzbe na odpočet

4. Metodický pokyn FR SR k odpočtu nákladov na výskum a vývoj

5. Formy výkonu výskumno-vývojových činností vo firme

 • vlastná činnosť pre potreby firmy
 • nákup od riešiteľa
 • kombinácia vlastnej činnosti a nákup nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
 • vnútro skupinový predaj služby výskumu a vývoja
 • predaj služieb súvisiacich s výskumom a vývojom
 • spoločná účasť na riešení a dohoda o príspevkoch na náklady
 • predaj nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
 • odpočet u právneho nástupcu pri zrušení bez likvidácie
 • nepeňažný vklad nehmotného výsledku výskumu a vývoja
 • výhradná licencia

6. Skúsenosti z daňových kontrol

 • najčastejšie chyby pri obhajobe

7. Osobitná daňová podpora produktívnych investícií do tzv. Priemyslu 4.0 prostredníctvom odpočtu od základu dane v stanovenej výške z ročného odpisu – parametre nástroja a možnosti uplatnenia

8. Riešená metodika finančnej správy a MF SR

9. Záver – štatistika uplatňovania superodpočtu na výskum a vývoj 2015-2021

Harmonogram

09:00 – 10:20

prednáška

10:20 – 10:30

prestávka

10:30 – 11:45

prednáška

11:45 – 12:30

obed. prestávka

12:30 – 14:30

prednáška

Poplatok s DPH

84,00 €

Poplatok bez DPH

70,00 €

Poplatok zahŕňa

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer. 

Miesto konania

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Organizátori

Sféra, a.s. – logo
SmarTech Solutions SK – logo

Do začiatku seminára zostáva: