Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018


2. októbra 2018

Nitra

!

Žiaľ, seminár o superodpočte v Nitre, plánovaný na utorok 2. 10. 2018, sa ruší. Možnosť zúčastniť sa seminára však ostáva v ostatných mestách »

Prednášajúci

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Martin Gondár
CEO, R&D poradca pre daňový super odpočet
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
www.superodpocet.sk
www.smartech.sk

Charakteristika seminára

Na seminári sa dozviete, či máte nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja v podobe superodpočtu, koľko by ste mohli získať financií a čo je pre to potrebné urobiť. Odborný seminár je vedený interaktívne, v jeho priebehu máte možnosť sa pýtať a diskutovať. Čas po prednáške môžete využiť na individuálne konzultácie s lektorom.

Program

 • Aké sú podmienky pre uplatnenie super odpočtu nákladov na výskum a vývoj?
 • Ktoré podniky majú nárok na túto daňovú podporu výskumu a vývoja?
 • Koľko je možné získať z daňovej podpory v roku 2018?
 • Ako spočítať spôsobilé náklady do dodatočného odpočtu?
 • Ako po novom, teda od 1. 1. 2018, počítať medziročný nárast nákladov na výskum a vývoj?
 • Ktoré náklady na softvérové licencie je možné uplatniť?
 • Ktoré projekty sú spôsobilé do dodatočného odpočtu?
 • Ako evidovať projektovú dokumentáciu výskumu a vývoja?
 • Na čo sa pripraviť v prípade daňovej kontroly?
 • Ako je definovaný výskum a vývoj?
 • Koľko podpory získali slovenské firmy v roku 2017?

Seminár je určený najmä pre

 • Ekonómov, R&D manažérov a výkonných riaditeľov podnikov, ktoré robia výskum, vývoj a inovácie vo všetkých priemyselných odvetviach
 • Audítorov a daňových poradcov

Harmonogram

09:30 – registrácia

10:00 – seminár – 1. časť

11:20 – prestávka

11:30 – seminár – 2. časť

12:30 – ukončenie

Poplatok

Člen SOPK: 34,80 € (29,00 + 20 % DPH 5,80)

Nečlen SOPK: 69,60 € (58,00 + 20 % DPH 11,60)

Miesto konania

Hotel Agropinštitút Nitra,
Akademická 47, 949 01 Nitra,
prednášková sála S3

Prihlášky do

30. 9. 2018, 12.00 hod.

(Po registrácií bude vystavená zálohová faktúra ako podklad k vykonaniu úhrady účastníckeho poplatku.)

Organizátori

SOPK Nitra – logo
SmarTech Solutions SK – logo

Garant

Ing. Ivan Belka
Akademická 4, 949 01 Nitra

T: +421 37 433 67 54
F: +421 37 733 6739
ivan.belka@sopk.sk
www.nr.sopk.sk