Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu


23. 9. 2020

Martin

Prednášajúci

Ing. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
CEO, R&D poradca pre daňový super odpočet

O seminári

Cieľom seminára je informovať malé a stredné podniky o možnosti využiť super odpočet a podeliť sa s nimi so skúsenosťami pri jeho uplatňovaní v praxi. Seminár je určený pre inovatívne podniky realizujúce vlastný výskum, vývoj a inovácie na území SR.

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj je nová efektívna podpora výskumu a vývoja pre slovenské podniky zo všetkých odvetví a regiónov Slovenska. Podniky majú vďaka nej možnosť odpočítať si 200 % nákladov na výskum a vývoj ešte raz zo základu dane a stať sa tak viac konkurencieschopnými na zahraničnom trhu.

Na seminári sa dozviete, či má Váš podnik nárok na daňový superodpočet nákladov na výskum a vývoj a čo pre to treba urobiť. Seminár bude vedený interaktívne, tzn. dôraz bude kladený na individuálne potreby a otázky účastníkov. Lektorom bude Ing. Martin Gondár, ktorý má praktické skúsenosti nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, kde už prebehli desiatky daňových kontrol v súvislosti so super odpočtom.

Témy

  • Ako funguje daňový superodpočet na výskum a vývoj (VaV)?
  • Koľko je možné získať zo superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2019?
  • Ktoré výdavky sú do superodpočtu spôsobilé?
  • Projekty VaV pre účely daňového superodpočtu na VaV
  • Vymedzenie VaV pre účely superodpočtu na VaV
  • Výška daňovej podpory na Slovensku 2015-2019

Harmonogram

09:45 – 10:00

registrácia účastníkov

10:00 – 12:00

prvá časť

12:00 – 12:15

prestávka

12:15 – 14:00

druhá časť

14:15 – 15:00

diskusia a individuálne konzultácie

Cena

bezplatne

Miesto konania

Hotel Bystrička, Martin

Organizátori

SARIO – logo
SmarTech Solutions SK – logo

Kontakt

Jana Jarošová
T: 0910 828 215
E: jana.jarosova@sario.sk

Do začiatku seminára zostáva: