Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku


29. 9. 2020

Bratislava

Prednášajúci

Ing. Peter Horniaček
Ministerstvo financií SR
oddelenie dane z príjmov

Ing. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
CEO, R&D poradca pre daňový super odpočet

Program

1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme

 • definícia výskumu  a vývoja, Frascati Manuál
 • výskum a vývoj podľa účtovných predpisov
 • ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové

2. Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja – odpočet nákladov na výskum a vývoj

 • základné parametre odpočtu za rok 2019 a od roku 2020, zmeny v odpočte prijaté v roku 2019, prínos odpočtu pre podnikové financie
 • kto má nárok na odpočet a podmienky pre uplatnenie odpočtu
 • uplatňovanie jednotlivých ustanovení § 30c ZDP
 • evidencia nákladov na výskum a vývoj na účely odpočtu
 • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčania pri spracovaní, evidencia projektovej dokumentácie výskumu a vývoja
 • uplatnenie odpočtu v daňovom priznaní za rok 2019 a od roku 2020, výpočet odpočtu v daňovom priznaní z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj

3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj

 • účtovanie nákladov na výskum a vývoj
 • podmienky aktivácie výsledkov výskumu a vývoja do majetku
 • odpisovanie aktivovaného vývoja vo väzbe na odpočet

4. Metodický pokyn FR SR k odpočtu nákladov na výskum a vývoj so zameraním na zmeny v pokyne

5. Formy výkonu výskumno-vývojových činností vo firme

 • vlastná činnosť pre potreby firmy
 • nákup od riešiteľa
 • kombinácia vlastnej činnosti a nákup nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
 • vnútroskupinový predaj služby výskumu a vývoja
 • predaj služieb súvisiacich s výskumom a vývojom
 • spoločná účasť na riešení a dohoda o príspevkoch na náklady
 • predaj nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
 • odpočet u právneho nástupcu pri zrušení bez likvidácie
 • nepeňažný vklad nehmotného výsledku výskumu a vývoja

6. Skúsenosti z daňových kontrol v ČR

 • najčastejšie chyby pri obhajobe

7. Riešená metodika finančnej správy a MF SR

8. Záver – štatistika uplatňovania tohto nástroja, porovnanie s ČR a predpoklady vývoja do budúcnosti

Harmonogram

08:30 – 09:00

registrácia (neplatí pre online webinár)

09:00 – 10:50

prednáška

10:50 – 11:50

obed

11:50 – 13:30

prednáška

13:30 – 13:45

prestávka

13:45 – 15:30

prednáška

Poplatok s DPH

108,00 €
78,00 € (online webinár)

Poplatok bez DPH

90,00 €
65,00 € (online webinár)

Poplatok zahŕňa

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Obmedzenia

 • max. 30 účastníkov
 • šachovnicové sedenie

Organizátori

Sféra, a.s. – logo
SmarTech Solutions SK – logo