ONLINE WEBINÁR: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní


5. 3. 2021

ONLINE

Prednášajúci

Ing. Peter Horniaček
Ministerstvo financií SR
oddelenie dane z príjmov

Ing. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
CEO, R&D poradca pre daňový super odpočet

Program

1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme

 • definícia výskumu  a vývoja, Frascati Manuál
 • výskum a vývoj podľa účtovných predpisov
 • ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové

2. Daňová podpora podnikového výskumu a vývoja – odpočet nákladov na výskum a vývoj

 • základné parametre odpočtu za rok 2019 a od roku 2020, zmeny v odpočte prijaté v roku 2019, prínos odpočtu pre podnikové financie
 • kto má nárok na odpočet a podmienky pre uplatnenie odpočtu
 • uplatňovanie jednotlivých ustanovení § 30c ZDP
 • evidencia nákladov na výskum a vývoj na účely odpočtu
 • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčania pri spracovaní, evidencia projektovej dokumentácie výskumu a vývoja
 • uplatnenie odpočtu v daňovom priznaní za rok 2019 a od roku 2020, výpočet odpočtu v daňovom priznaní z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj

3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj

 • účtovanie nákladov na výskum a vývoj
 • podmienky aktivácie výsledkov výskumu a vývoja do majetku
 • odpisovanie aktivovaného vývoja vo väzbe na odpočet

4. Metodický pokyn FR SR k odpočtu nákladov na výskum a vývoj so zameraním na zmeny v pokyne

5. Formy výkonu výskumno-vývojových činností vo firme

 • vlastná činnosť pre potreby firmy
 • nákup od riešiteľa
 • kombinácia vlastnej činnosti a nákup nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
 • vnútroskupinový predaj služby výskumu a vývoja
 • predaj služieb súvisiacich s výskumom a vývojom
 • spoločná účasť na riešení a dohoda o príspevkoch na náklady
 • predaj nehmotných výsledkov výskumu a vývoja
 • odpočet u právneho nástupcu pri zrušení bez likvidácie
 • nepeňažný vklad nehmotného výsledku výskumu a vývoja

6. Skúsenosti z daňových kontrol v ČR

 • najčastejšie chyby pri obhajobe

7. Riešená metodika finančnej správy a MF SR

8. Záver – štatistika uplatňovania tohto nástroja, porovnanie s ČR a predpoklady vývoja do budúcnosti

Harmonogram

09:00 – 10:20

prednáška

10:20 – 10:30

prestávka

11:45 – 12:30

obed

12:30 – 14:30

prednáška

Poplatok s DPH

60,00 €

Poplatok bez DPH

50,00 €

Poplatok zahŕňa

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Organizátori

Sféra, a.s. – logo
SmarTech Solutions SK – logo

Do začiatku seminára zostáva: