Odborné semináre

Semináre o super odpočte nákladov na výskum a vývoj

pre firmy, ktoré sa realizujú v oblasti výskumu alebo vývoja a chcú si uplatniť nárok na efektívnu štátnu podporu

AKTUÁLNE SEMINÁRE

Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania

Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

4. 3. 2020 | Bratislava

Ak máte záujem, môžeme pripraviť seminár na mieru vo vašom regióne alebo podniku.

Mám záujem o seminár na mieru


Vložením emailu/telefónneho čísla/mena, nám udeľujte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom kontaktovania či máte nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.

REALIZOVANÉ SEMINÁRE

29. septembra 2020
Bratislava

Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku

23. septembra 2020
Martin

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

4. marca 2020
Bratislava

Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania

12. septembra 2019
Košice

Exportná akadémia — Super odpočet nákladov na výskum a vývoj

5. júna 2019
Banská Bystrica

Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019

30. mája 2019
Prešov

Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019

29. mája 2019
Žilina

Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019

28. mája 2019
Trenčín

Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019

6. novembra 2018
Bratislava

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

4. októbra 2018
Bratislava

Odpočet nákladov na výskum a vývoj (v spolupráci s Ing. Petrom Horniačkom)

3. októbra 2018
Banská Bystric

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018

27. septembra 2018
Košice

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018

25. septembra 2018
Trenčín

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018

6. júna 2018
Prešov

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018

REFERENCIE

Animovaný sprievodca super odpočtom

“Celý seminár „Ako si uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj“ bol vedený optimálne a profesionálne, téma bola prednesená zrozumiteľne a logicky. Prínosom pre zúčastnených boli praktické ukážky z jednotlivých častí seminára a ich následný rozbor. Oceňujeme profesionálny prístup lektora so záujmom sústredeným na účastníkov školenia.”

Mgr. Milan Kačurik, finančný riaditeľ

FOTKY ZO SEMINÁROV

ORGANIZÁTORI A PARTNERI SEMINÁROV