Odborné semináre

Semináre o super odpočte nákladov na výskum a vývoj

pre firmy, ktoré sa realizujú v oblasti výskumu alebo vývoja a chcú si uplatniť nárok na efektívnu štátnu podporu

REFERENCIE

Animovaný sprievodca super odpočtom

“Celý seminár „Ako si uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj“ bol vedený optimálne a profesionálne, téma bola prednesená zrozumiteľne a logicky. Prínosom pre zúčastnených boli praktické ukážky z jednotlivých častí seminára a ich následný rozbor. Oceňujeme profesionálny prístup lektora so záujmom sústredeným na účastníkov školenia.”

Mgr. Milan Kačurik, finančný riaditeľ

ORGANIZÁTORI A PARTNERI SEMINÁROV