Odborné semináre o superodpočte

Semináre o superodpočte nákladov na výskum a vývoj

pre firmy, ktoré sa realizujú v oblasti výskumu alebo vývoja a chcú si uplatniť nárok na efektívnu štátnu podporu

.

AKTUÁLNE SEMINÁRE

Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania

Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

4. 3. 2020 | Bratislava

V tejto chvíli plánujeme termíny ďalších seminárov. Ak máte záujem, môžeme pripraviť seminár na mieru vo vašom regióne alebo podniku.

Mám záujem o seminár na mieru


  Vaše osobné údaje, ktoré vyplníte v objednávkovom formuláre potrebujeme aby sme Vás kontaktovali a poskytli Vám informácie o seminári na mieru. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť tu.

  REALIZOVANÉ SEMINÁRE

  8. novembra 2023
  Bratislava/ONLINE

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

  14. februára 2023
  ONLINE

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2022 a zmeny platné od 1.1.2023

  31. januára 2023
  ONLINE

  Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

  7. novembra 2022
  ONLINE

  Ako získať financie zo superodpočtu a plánu obnovy na výskum, vývoj a priemysel 4.0?

  17. februára 2022
  ONLINE

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022

  26. októbra 2021
  ONLINE

  Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

  5. mája 2021
  ONLINE

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní

  29. septembra 2020
  Bratislava

  Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku

  23. septembra 2020
  Martin

  Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

  4. marca 2020
  Bratislava

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania

  12. septembra 2019
  Košice

  Exportná akadémia — Super odpočet nákladov na výskum a vývoj

  5. júna 2019
  Banská Bystrica

  Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019

  30. mája 2019
  Prešov

  Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019

  29. mája 2019
  Žilina

  Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019

  28. mája 2019
  Trenčín

  Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019

  6. novembra 2018
  Bratislava

  Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

  4. októbra 2018
  Bratislava

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj (v spolupráci s Ing. Petrom Horniačkom)

  3. októbra 2018
  Banská Bystrica

  Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018

  27. septembra 2018
  Košice

  Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018

  25. septembra 2018
  Trenčín

  Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018

  6. júna 2018
  Prešov

  Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018

  REFERENCIE

  Animovaný sprievodca super odpočtom

  „Seminár na tému Superodpočet nákladov na výskum a vývoj bol zo strany zúčastnených spoločností hodnotený veľmi pozitívne, pretože téma bola profesionálne odprezentovaná a rozobratá do podrobností. Lektor, pán Gondár, je človek so skvelým rečníckym prejavom, pričom mu nerobí problém odpovedať na akúkoľvek otázku a uviesť aj názorný príklad z praxe pre lepšie pochopenie problematiky. Za mimoriadny prínos seminárov preto účastníci považujú práve prepojenie teoretických znalostí a zákonov s prípadmi, s ktorými sa lektor stretol v rámci svojej dlhoročnej praxe. Oceňujeme tiež veľmi dobrú interaktivitu medzi lektorom a účastníkmi.“

  Petra Hudáková, Exportná akadémia SARIO

  Animovaný sprievodca super odpočtom

  „Celý seminár „Ako si uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj“ bol vedený optimálne a profesionálne, téma bola prednesená zrozumiteľne a logicky. Prínosom pre zúčastnených boli praktické ukážky z jednotlivých častí seminára a ich následný rozbor. Oceňujeme profesionálny prístup lektora so záujmom sústredeným na účastníkov školenia.“

  Mgr. Milan Kačurik, finančný riaditeľ

  FOTKY ZO SEMINÁROV

  ORGANIZÁTORI A PARTNERI SEMINÁROV