Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu


26. 10. 2021

ONLINE

Prednášajúci

Ing. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.
CEO, R&D poradca pre daňový super odpočet

O seminári

Cieľom webinára je informovať malé a stredné podniky o možnosti využiť super odpočet a podeliť sa s nimi so skúsenosťami pri jeho uplatňovaní v praxi. Webinár je určený pre inovatívne podniky realizujúce vlastný výskum, vývoj a inovácie na území SR.

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj je efektívna podpora výskumu a vývoja pre slovenské podniky zo všetkých odvetví a regiónov Slovenska. Podniky majú vďaka nej možnosť odpočítať si 200 % nákladov na výskum a vývoj ešte raz zo základu dane, čím ušetrenú daň môžu znova preinvestovať do výskumu a vývoja. A vďaka tomu sa stanú viac konkurencieschopnými na zahraničnom trhu.

Na webinári sa dozviete, či má Váš podnik nárok na daňový superodpočet nákladov na výskum a vývoj a čo to treba urobiť pre jeho uplatnenie. Webinár bude vedený interaktívne, tzn. dôraz bude kladený na individuálne potreby a otázky účastníkov. Lektorom bude Ing. Martin Gondár, ktorý má  praktické skúsenosti  nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, kde už prebehli desiatky daňových kontrol v súvislosti so super odpočtom.

Témy

  • Ako funguje daňový superodpočet na výskum a vývoj (VaV)?
  • Koľko je možné získať zo superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2021?
  • Ktoré výdavky sú do superodpočtu spôsobilé?
  • Ako sa vysporiadať pri krátení superodpočtu vzhľadom na poberanie štátnej pomoci príspevkov 3B?
  • Projekty VaV pre účely daňového superodpočtu na VaV
  • Vymedzenie VaV pre účely superodpočtu na VaV
  • Výška daňovej podpory na Slovensku 2015-2020

Harmonogram

08:45 – 9:00

registrácia účastníkov

9:00 – 10:30

Ako funguje daňový superodpočet na výskum a vývoj (VaV)?
Koľko je možné získať zo superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2021?

10:30 – 10:40

prestávka

10:40 – 12:00

Ktoré výdavky sú do superodpočtu spôsobilé?
Ako sa vysporiadať pri krátení superodpočtu vzhľadom na poberanie štátnej pomoci príspevkov 3B?

12:00 – 12:30

prestávka obed

12:30 – 14:30

Projekty VaV pre účely daňového superodpočtu na VaV Vymedzenie VaV pre účely superodpočtu na VaV
Výška daňovej podpory na Slovensku 2015-2020

14:30 – 15:00

Odpovedanie na chat otázky

Cena

bezplatne

Miesto konania

ONLINE

Organizátori

SARIO – logo
SmarTech Solutions SK – logo

Kontakt

Jana Jarošová
T: 0910 828 215
E: jana.jarosova@sario.sk

Do začiatku seminára zostáva: